Bygga egen hoppträningsbana

Bygga egen hoppträningsbana

Vill du börja med hoppträning och önskar dig en bana hemma på gården att träna på? Det är inte så svårt att bygga hinder själv så fram med skruvdragare och såg och sätt i gång. Hur många hinder och hur stor bana du kan bygga beror såklart på hur mycket plats du har till förfogande. Du kan även ha hinder som du kan bära fram och ta bort för att kunna träna på flera olika hinder trots liten yta.

Här får du tips på lite olika hinder som du kan bygga för att få en varierad hoppträning för din häst.

Räcke

Ett räcke är mångsidigt och kan justeras till olika höjder. De hjälper hästen att träna sin hoppteknik och utveckla koordinationen. Placera flera stolpar med jämna mellanrum och öka gradvis höjden allt eftersom hästen går framåt.

Sax, krysshopp

Krysshopp består av två stolpar anordnade i en X-form. De uppmuntrar hästen att fokusera på mitten av hoppet och främjar korrekt hoppform. Börja med låga höjder och höj gradvis tvärskenorna allt eftersom hästen blir mer självsäker.

Trippelbarr

Trippelbarr består av tre hinder i stigande höjd på raken. Anpassa höjden efter hästens förmåga. Vertikala hopp hjälper hästen att träna på att röja hinder i en rak linje och förbättra deras förmåga att bedöma avstånd.

Oxers

Oxers är bredare hopp som består av två eller flera stolpar parallella med varandra. De ger en utmaning för hästen att hoppa både vertikalt och horisontellt. Börja med en lägre höjd och öka gradvis på bredden och höjden allt eftersom hästen går framåt.

Kombinationshopp

Kombinationshopp involverar flera hinder placerade i en sekvens, vilket kräver att hästen navigerar genom dem smidigt. Du kan sätta upp en serie vertikala hopp, oxare eller en kombination av båda för att utmana hästens hopp- och manövreringsförmåga.

Vattenhopp

Om du har tillgång till en stor presenning kan du skapa ett vattenhoppshinder. Introducera hästen till vatten gradvis, börja med grunda pölar och gå vidare till större vattenhinder. Se till att hästen är bekväm med vatten innan du försöker detta hinder.

Du kan även använda dig av andra saker för att skapa hinder såsom gamla bildäck, stockar, rockringar med mera. Låt fantasin flöda.